Latvijas Nacionālais arhīvs izdod unikālu pētījumu Latvijas vēsturē

20.09.2019.

Savā 100. jubilejā Latvijas Nacionālais arhīvs izdevis unikālu pētījumu, kas veltīts Nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanai, pētniecībai un popularizēšanai Latvijas teritorijā no 19. gadsimta līdz mūsdienām. Apjomīgās monogrāfijas „Latvijas arheogrāfija” autors ir Daugavpils Universitātes profesors, Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs, kurš savu profesionālo darbību veltījis dažādu vēstures problēmjautājumu izpētei un vēstures zinātnes attīstības veicināšanai. Izdevums ir autora ilggadīgu pētījumu rezultāts, kas tapis sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu un kalpos kā vērtīgs informācijas ieguves avots ikvienam pētniekam.

Grāmatu veido trīs daļas: pētījums par Latvijas arheogrāfijas attīstību, ieteikumi nacionālā dokumentārā mantojuma edīcijai un bibliogrāfija „Nacionālais dokumentārais mantojums publikācijās”.

Arheogrāfija ir svarīga vēstures zinātnes palīgnozare, kas līdz šim bijusi nepelnīti aizmirsta. Tā ir tieši saistīta ar sabiedrības vēsturiskās apziņas veidošanos un attīstību un ietekmē kultūras un vēstures pētniecības norisi.

Grāmatas recenzenta, Latvijas Universitātes profesora, vēsturnieka Dr. hist. Ērika Jēkabsona vērtējums par jauno arhīva publikāciju ir šāds: „Šis ir pirmais un līdz šim vienīgais šāda veida darbs Latvijas vēstures zinātnē, kurš ieņems tajā paliekošu vietu un vismaz pārredzamā laikā kalpos par etalonu. Tas ir sarakstīts profesionāli un ļoti augstā līmenī. Darbs ir nozīmīgs ne tikai Latvijas, bet arī reģiona vēstures zinātnē.”

Izdevuma prezentācija notiks 2019. gada 24. septembrī plkst. 14:30 Latvijas Kara muzeja telpās. Tā organizēta Latvijas Valsts vēstures arhīva starptautisko zinātnisko lasījumu „Dokumentārā mantojuma bagātības Latvijas arhīvos” ietvaros. LVVA zinātniskie lasījumi š.g. 24., 25. septembrī rīkoti jau sesto reizi, pulcējot Latvijas un ārvalstu pētniekus un citus vēstures interesentus. Grāmatas atvēršanu ievadīs monogrāfijas autora A. Ivanova priekšlasījums, ko papildinās Latvijas arhīvu dokumentu publikāciju izstāde.

 

Informāciju sagatavoja
arhīva eksperte Aiga Bērziņa
Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!
Tel. 29627830

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu