„Latvijas skolas soma” – resurss pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņas veidošanai

21.03.2018.

Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar biedrību “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” ir sagatavojis krājumu pedagogiem “Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai”, kurā aktualizēta virkne aspektu un ideju pilsoniskās izglītības un pilsoniskās līdzdalības iedzīvināšanai izglītības iestādēs. Nozīmīgs resurss pilsoniskās izglītības jēgpilnā īstenošanā turpmāk būs iniciatīva „Latvijas skolas soma”.

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” ir norišu kopums, lai ar valsts rīcībā esošajiem līdzekļiem un metodēm veicinātu pilsoniskumu, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti kā vērtību. Iniciatīva ir praktisks instruments, kas tiešā veidā veicinās izglītības kvalitāti, metode, kas attīsta kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, un mehānisms, kas sekmē sociālās nevienlīdzības mazināšanu, nodrošinot noteiktu pakalpojumu pieejamību visiem skolēniem, neatkarīgi no viņu sociālā vai ekonomiskā stāvokļa.

Materiāls atspoguļo VISC Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros organizēto pedagogu – tālākizglītotāju sagatavošanas kursu “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” programmas apguvē izmantotos un izveidotos materiālus, gūto pieredzi un atziņas, kā arī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” pilotprojektos aprobētās idejas.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu