Latvijas valsts simtgades karogs tiks godināts diasporas skolotāju seminārā Cēsīs

24.07.2017.

Īpaši austs Latvijas karogs un vēstījumu grāmata līdz valsts simtgadei apceļo tautiešus pasaulē. Otrdien, 25.jūlijā, simtgades karogs tiks godināts seminārā Cēsīs, kur tiksies vairāk nekā 60 diasporas skolotāji un augstskolu mācībspēki.

Skolotāji Latvijā pulcēsies „Diasporas skolotāju profesionālas pilnveides kursos”, kur semināra pirmajā dienā tiksies arī ar karoga autori, tekstilmākslinieci Dagniju Kupči un būs aicināti savu vēlējumu Latvijas valstij simtgadē ierakstīt īpašā vēstījumu grāmatā.

Latvijas tautieši ārvalstīs rūpīgi gatavojas Latvijas valsts simtgadei un atzinuši, ka gaidāmā valsts simtgade diasporas cilvēkus saliedējusi un stiprinājusi saikni ar Latviju. Latvijas cilvēki pasaulē ir nozīmīgs partneris ekonomikā, tūrismā, izglītībā, palīdz izcelt Latviju kā kultūras lielvalsti, vēsta par Latvijas vēsturisko un jauno laiku devumu pasaulē. Latvijas diaspora cauri gadu desmitiem kopusi latvisko identitāti un nodrošinājuši Latvijas valstiskuma nepārtrauktību.

Kopš 2016.gada decembra, kad karogs uzsāka ceļu no Rīgas pils, tas sirsnīgos un svinīgos notikumos uzņemts pie tautiešiem Austrālijā, Kanādā, Īrijā un Apvienotajā Karalistē. Ar daudzveidīgiem pasākumiem karogs godināts Amerikas Savienotajās Valstīs Baltimorā notikušajos valsts simtgadei veltītajos Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos un Vācijā pasākumā „Eslingenas Dziesmu svētkiem 70”.

„Latviskā sirdsbalss tuvina latviešu tautu un simtgades ceļojošais karogs ir brīnišķīgs apliecinājums saliedētībai visā pasaulē,” vēstījumu grāmatā apliecināja Anita Andersone, simtgades koordinatore Austrālijā.

„Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs ir latviešu tautas stiprākais simbols. Mūsu vēlējums ir, ka simtgades karogs savā gara ceļojumā ciešāk vieno un stiprina visus latviešus, lai gan kur atrastos plašajā pasaulē,” grāmatā ierakstīja Rudīte un Andis Bērziņi, Adelaides latviešu nama „Tālava” darbinieki.

Uz īsu brīdi Latvijas valsts simtgades karogs ir Latvijā, lai jau šonedēļ tiktu godināts Eiropas latviešu kongresā, kas notiks no 28. līdz 30.jūlijam. Kongress sāksies un noslēgsies Rīgā, bet pamatprogramma noritēs uz prāmja maršrutā Rīga – Stokholma – Rīga, simboliski atainojot diasporas ceļus plašajā pasaulē un noturīgo sasaisti ar Latviju. Pēc tam karogs līdz gada beigām viesosies pie Latvijas cilvēkiem Skandināvijas valstīs.

„Latvijas karoga ceļš” ir jauniešu iniciatīva, kopīgi veidota dāvana Latvijas valstij un vienlaikus stāsts, ko nodot nākamajām paaudzēm. Ceļojuma beigās karogs un vēstījumu grāmata tiks nodota Latvijas Nacionālajā vēstures muzejam.

Iniciatīvu īsteno Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komiteja „Svētku rota” sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju, partneri Pasaules brīvo latviešu apvienība, Eiropas latviešu apvienība, Amerikas latviešu jaunatnes apvienība, apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA Baltic Insurance Company”. Papildu informāciju par simtgades karoga ceļu un gaidāmajiem pasākumiem portālā latviešiem pasaulē Latviesi.com un Latvijas valsts simtgades digitālajā platformā www.lv100.lv.

Papildu informācija:
Linda Pastare
Latvijas valsts simtgades biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
Kultūras ministrija
Tel.: 67330339 / Mob.tel.:29374438
e-pasts: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu