LNB Zinātnisko rakstu 6. sējuma atvēršana

19.03.2021.

24. martā plkst. 15.00 tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) notiks LNB Zinātnisko Rakstu 6. (XXVI) sējuma "Latviešu terminoloģija simts gados" atvēršana. Tā būs skatāma LNB tīmekļa vietnē un Facebook lapā.

Pasākumā ar priekšlasījumiem uzstāsies:

• projekta vadītāja Vija Daukšte,
• krājuma atbildīgais redaktors Māris Baltiņš,
• valodniece un lasītāja Ina Druviete,
• mākslas zinātniece un viena no autorēm Kristiāna Ābele.

Rakstu krājuma pamatā ir starptautiskajā zinātniskā konferencē "Latviešu terminoloģija simts gados" lasītie referāti. Tā notika Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros 2019. gada 3. oktobrī LNB.

Rakstu krājuma autori ir gan terminoloģijas darbā pieredzējuši nozaru speciālisti un valodnieki, gan LNB darbinieki.

Veidojot rakstu izkārtojumu, tika respektēts princips sākt ar vispārīgākiem un konceptuāli nozīmīgākiem jautājumiem, lai pēcāk ļautu pievērsties pētījumiem, kuros aplūkota kāda šaurāka problēma, konkrēta persona vai noteiktai nozarei nozīmīgs terminu krājums.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko rakstu 6. (XXVI) sējums ir tematiski daudzveidīgs un spēs ieinteresēt plašu lasītāju loku, kas saistīts ar terminoloģiskā darba teoriju, praktisko terminradi un bibliotēku zinātni. Tas ieteicams dažādu akadēmisko un profesionālo studiju programmu studentiem, kas apgūst praktisko tulkošanu un terminoloģijas teorētiskās nostādnes.

Zinātnisko rakstu krājums "Latviešu terminoloģija simts gados" ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas kopdarbs, kas izdots ar Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (VPP-IZM-2018/1-0022) finansiālu atbalstu. Vairākas krājumā ievietotās publikācijas sagatavotas Valsts pētījumu programmas "Latviešu valoda" (VPP-IZM-2018/2-0002) ietvaros.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu