LNMM izdevis rakstu krājumu “Desmit epizodes 20. gadsimta otrās puses mākslā Latvijā”

23.05.2019.

Ar Latvijas valsts simtgades programmas atbalstu Latvijas Nacionālais mākslas muzejs laidis klajā apjomīgu izdevumu par mākslu. Rakstu krājums “Desmit epizodes 20. gadsimta otrās puses mākslā Latvijā” pievēršas Latvijas mākslai pēc Otrā pasaules kara un parāda tās stilistisko daudzveidību. Krājuma tapšanas gaitā veiktie pētījumi apliecina, ka, neraugoties uz padomju režīma diktētajiem ierobežojumiem, Latvijā radītie mākslas darbi nav tapuši tikai kā hermētiski, no pasaules tendencēm nošķirti Austrumu bloka ideoloģijas produkti.

Septiņi mākslas zinātnieki Elita Ansone, Ieva Astahovska, Inga Bunkše, Santa Hirša, Valda Knāviņa, Alise Tīfentāle un Vilnis Vējš desmit nodaļās iezīmē estētiskās koordinātes sociālistiskajam reālismam, skarbajam stilam, abstraktajai mākslai, figuratīvajam ekspresionismam, hiperreālismam, sirreālismam, kinētiskajai mākslai, neoekspresionismam, fotogrāfijai, kā arī pirmajām mākslinieciskajām sociālā aktīvisma izpausmēm Mākslas dienās.

Krājuma 384 lappusēs latviešu un angļu valodā rakstu autori pievēršas laikmetam un tā kontekstā radītajiem mākslas darbiem, kas izdevumā parādīti gandrīz 500 attēlos. Aplūkotās mākslas parādības, notikumi un mākslinieki ved cauri pusgadsimtam, kas, par spīti ideoloģiskiem nosacījumiem, Latvijas mākslā bijis ļoti ražīgs.

Krājuma sastādītāja – Dr. art. Elita Ansone, grafiskā dizainere – Irēna Ansava, redaktore – Arta Vārpa, tulkotāja angļu valodā – Terēze Svilāne, angļu valodas korektore – Sarmīte Lietuviete.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu