Ministru kabinets precizē programmas "Latvijas skolas soma" ieviešanu

10.12.2019.

Otrdien, 10. decembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim".

Noteikumi precizē izglītības iestāžu dibinātāju sarakstu un izstrādāti, ņemot vērā izglītības iestāžu dibinātāju sniegto informāciju līgumu noslēgšanas procesā.

Grozījumi papildina izglītības iestāžu dibinātāju sarakstu ar biedrību "Ikšķiles Brīvā skola", no biedrības uz SIA precizē "UNIVERSUM" juridisko statusu un svītro Rīgas 1.medicīnas koledžu, SIA "RIMAN". SIA "RIMS – Rīga International meridian school", SIA "BĒRNUDĀRZS VINNIJS" un SIA "Deutsche Schule Riga".

Foto: Kaspars Teilāns, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs

Programma "Latvijas skolas soma" pilnā apjomā īstenota jau visu 2018./2019. mācību gadu, gūstot lielu atzinību gan no skolēnu, gan pedagogu un vecāku puses.

Programmā "Latvijas skolas soma" izglītības iestādēm pieejams valsts finansējums pasākumu ieejas biļešu iegādei, maksai par pasākuma norises pakalpojuma nodrošināšanu, kā arī transporta izdevumiem izglītojamo un pavadošo personu nokļūšanai uz pasākuma norises vietu un atpakaļ. Kopumā 2019./2020. mācību gada 1. semestrī programmas īstenošanai atvēlēts finansējums 1,6 miljoni eiro, un finansējumu proporcionāli audzēkņu skaitam saņem izglītības iestāžu dibinātāji.

Programmas sekmīgai ieviešanai izveidots plašs pašvaldību koordinatoru tīkls, savukārt Kultūras ministrijas mājaslapā pieejams bērniem un jauniešiem domātu kultūras un mākslas norišu apkopojums.

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu atbalstu tiek veidoti jauni kvalitatīvi piedāvājumi, kas pieejami skolu jauniešiem visā Latvijā. 2018. un 2019. gadā kopumā atbalstītas 65 iniciatīvas, un turpinās projektu pieņemšana mērķprogrammā "Latvijas skolas soma satura radīšana".

Programma veicinājusi kultūras norišu un it īpaši muzeju apmeklētāju skaits. Piemēram, Rīgas Kino muzejā skolēnu grupu skaits 2018. gada rudens semestrī trīskāršojies. Īpaši pozitīvu ietekmi izjūt muzeji, kuri nesenā pagātnē izveidojuši jaunas ekspozīcijas vai izstādes. Muzeji ir arī visaktīvākie, veidojot piedāvājumu skolēnu auditorijai: no pavisam vairāk nekā 1400 piedāvājumiem, kas apkopoti Kultūras ministrijas mājaslapā, gandrīz pusi jeb 642 piedāvājumus veido muzeji un arhīvi, kam seko bibliotēkas ar 470 aktivitātēm.

Skolēnu iespējas iepazīt Latviju caur kultūras un mākslas norisēm programma "Latvijas skolas soma" ir ievērojami paplašinājusi.

Saskaņā ar Latvijas Kultūras akadēmijas veikto pētījumu jau laika posmā no 2018. gada septembra līdz novembrim lielākā daļa jeb 92% skolēnu apmeklējuši kādu skatuves mākslai veltītu pasākumu, 80% iepazinuši kādu kultūras mantojuma jomu, 65% baudījuši mūzikas, bet 64% – kino jomas pasākumus.

Programma sekmējusi arī plašāku Latvijas iepazīšanu – dati rāda, ka gandrīz visi jeb 99% pašvaldību skolēnu ir apmeklējuši kādu pasākumu ārpus savas pašvaldības teritorijas.

Skolēnu un pedagogu iespaidi un atsauksmes lasāmas gan skolu un pašvaldību mājaslapās, gan www.lv100.lv/skolassoma

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu