Notiks starptautiska konference par mākslas izglītības un kultūrizglītības ietekmi

05.03.2020.

2020. gada 19. martā no plkst. 9.30 līdz 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (Rīga, Merķeļa iela 13) notiks starptautiska zinātniska konference "Mākslas izglītības un kultūrizglītības ietekme: argumenti un pierādījumi".

Konferences mērķis ir analizēt un izgaismot mākslas un kultūras izglītības daudzveidīgos devumus un lomas indivīda, kopienas un nacionālā līmenī. 15 valstu pētnieki, kā arī Latvijas kultūrpolitikas veidotāji un jomas praktiķi dalīsies pieredzē un secinājumos par mākslas un kultūras izglītības teorētiskajiem, praktiskajiem un komunikācijas aspektiem. 

Konferences programmā paredzēta plenārsēde, notiks divas paneļdiskusijas, kā arī darbs trīs paralēlās tematiskajās sesijās. Konferences ievada daļā referātu prezentēs mākslas izglītības pētnieks profesors Pīters Guzuasis (Peter Gouzouasis) no Britu Kolumbijas universitātes Kanādā. Profesors P. Guzuasis dalīsies ar savu pētījumu rezultātiem par to, kā mākslas mācību priekšmetu apguve un mākslinieciskā pašizpausme ietekmē mācību sekmes citos vispārizglītojošās skolas mācību priekšmetos.

Konference ir vērtīga iespēja sniegt Eiropas kolēģiem ieskatu Latvijas mākslas un kultūras izglītības gadījumā.

Tas ir īpaši interesants starptautiskā kontekstā, jo Latvijā ir unikāls un tradīcijām bagāts visaptverošs profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tīkls. Vienlaikus sistēmā notiek arī pārmaiņas: vispārējā izglītībā tiek gatavots jauns saturs kultūrizpratnes un mākslinieciskās pašizpausmes jomā.

Šo un citas konferences tēmas vieno jautājums par mākslas un kultūras izglītības ietekmes noteikšanu. Pētnieki un praktiķi diskutēs par to, kā iespējams iegūt pierādījumus dažādām mākslas un kultūras izglītības ietekmes formām, un kā par tiem pastāstīt sabiedrībai un politikas veidotājiem.

Sākotnējo vielu diskusijai par ietekmes pierādījumu gūšanas izaicinājumiem piedāvās Latvijas Kultūras akadēmijas profesore Anda Laķe. Pētnieki no Portugāles, Austrijas, Kipras, Somijas, Polijas, Vācijas dalīsies ar pieredzi inovatīvu metožu izmantošanā, lai "notvertu" dažādas ietekmes: kā paši mākslinieki kļūst par pētniekiem, kā izmantot digitalizācijas sniegtās iespējas, kā ietekmes vērtēšana var palīdzēt organizācijām pilnveidoties, u.c.

Skatot praktiskos mākslas un kultūras izglītības devumus, konferences dalībnieki īpaši pievērsīsies tās potenciālam sociālu plaisu pārvarēšanā, kopīgu vērtību atrašanā. Pētnieki un aktīvisti no Vācijas, Austrijas, Portugāles un Latvijas tematiskajās sekcijās analizēs, kā, piemēram, fotomāksla palīdz skolēniem saredzēt diskrimināciju skolā, kā skaņas māksla var ļaut atrast kopīgu valodu atšķirīgu sociālo slāņu un kultūru jauniešiem pilsētas mikrorajonā. Vai un kādā veidā Grieķijā kultūrizglītība palīdz attīstīt kritisko domāšanu, bet Igaunijā - saglabāt mūzikas izglītības tradīciju?

Konferences noslēgumā dalībnieki diskutēs par to, kā pierādījumi par mākslas un kultūrizglītības ietekmi var tikt izmantoti, lai veidotu jaunas iniciatīvas kultūrizglītības politikā. Cita starpā, diskusijai tiks piedāvāts inovatīvs Latvijas piemērs, programma "Latvijas skolas soma".

Konferences darbu turpinās divu starptautisku tīklojumu dalībnieku sanāksmes: 20. - 21. martā notiek ENO (The European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education) dalībnieku sanāksme, bet 18.marta pēcpusdienā un 20.martā notiek ACEnet (Network of European policy makers, civil servants and academics working in the fields of arts and cultural education) - Eiropas politikas veidotāju, publiskās pārvaldes un pētnieku tīklojuma mākslas un kultūras izglītības jomā - sanāksme.

Konferences programma

Konferences darba valoda: angļu (konferences norisēm RLB Zelta zālē tiks nodrošināts sinhronais tulkojums).

Aicinām līdz 13. martam aizpildīt pieteikumu konferences apmeklējumam ŠEIT.

Dalība konferencē ir bez maksas, bet konferences apmeklētāju skaitu ierobežo norises vietas ietilpība. 19. marta vakarā visiem konferences dalībniekiem un apmeklētājiem paredzēta pieņemšana pie kultūras ministra Naura Puntuļa un tematiska ekskursija Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā.

Konferenci organizē Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Kanādas vēstniecība Latvijā sadarbībā ar starptautiskajiem tīklojumiem ENO un ACEnet.

Konferenci finansiāli atbalsta projekts Nr. 1.1.1.5./18/I/017 "Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība".

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu