Palīgmateriāli vēstures skolotājiem par Trešās atmodas laiku

12.05.2020.

Tukuma muzejs turpina gatavot materiālus, kas var palīdzēt vēstures pedagogiem attālinātajā mācību procesā. Materiāli izmantojami skolēniem attālinātas mācību vielas apgūšanai un izpildāmi pašmācības ceļā.

Tukuma muzejs sagatavojis uzdevumu lapu 9. klases skolēniem Latvijas vēstures tēmā "Latvijas neatkarības atjaunošana". Materiālā var rast atbildes par Trešās atmodas laiku un notikumiem Tukumā.

Uzdevumu lapa par Trešo atmodu (doc)

Pirms uzdevumu pildīšanas vēlams iepazīties ar mācību grāmatas "Latvijas vēsture pamatskolai 4" (Zvaigzne ABC, 2015) tekstu (118.–130. lpp.) un atkārtot sekojošas apakštēmas: Trešās atmodas cēloņi, Latvijas tautas frontes dibināšana, mītiņi un tautas manifestācijas un tajās paustās idejas, akcija "Baltijas ceļš", Neatkarības Deklarācijas pieņemšana, Barikāžu laiks, atbrīvošanās no visa padomiskā.

 

Mācību materiāli par 1919. gadu pieejami šeit.

Mācību materiāli par 1905. gada notikumiem pieejami šeit.

Plašāka informācija, rakstot uz e-pastu  Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu