Rakstu krājuma "Latvijas zemes no 19. gadsimta beigām līdz 1918. gadam: ceļš līdz valstij" atvēršana

01.03.2021.

Šī gada 2. martā plkst. 15.00 tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) notiks zinātnisko rakstu krājuma "Latvijas zemes no 19. gadsimta beigām līdz 1918. gadam: ceļš līdz valstij" atvēršana. Tā būs skatāma LNB mājaslapā un Facebook lapā.

Foto: Kristians Luhaers

Pasākumā ar priekšlasījumiem uzstāsies:
projekta vadītāja Vija Daukšte,
krājuma sastādītājs un atbildīgais redaktors Ēriks Jēkabsons,
vēsturnieks un lasītājs Valters Ščerbinskis,
autors vēsturnieks Aivars Stranga.

Rakstu krājumā apkopoti starptautiskā zinātniskā konferencē lasītie referāti. Tā notika Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros – 2019. gada 11., 12. un 13. aprīlī LNB.

Monogrāfijas mērķis ir dot izpratni par Latvijas vietu un lomu 20. gadsimta sākumā, salīdzinot to ar citām reģiona zemēm. Pirmajā daļā sniegta būtiskāko aplūkojamā laikposma problēmjautājumu zinātniska analīze Latvijas vēsturnieku redzējumā, kas demonstrē to raksturu un Latvijas situācijas īpatnības.

Analizēti svarīgi aspekti, kuri atspoguļo sarežģīto un Latvijai specifisko situāciju – 1905. gada revolūcijas procesu nozīmi ceļā uz neatkarību, Baltijas guberņu pārvaldes un latviešu sabiedrības attiecības, latviešu politiskās domas jeb nācijas nākotnes koncepta attīstību pirms Pirmā pasaules kara un tā laikā, arī viena no ievērojamākajiem politiskajiem spēkiem – sociāldemokrātu mazinieku politiku neatkarības pasludināšanas priekšvakarā 1917.–1918. gadā, kā arī neatņemamas Latvijas sabiedrības daļas – vācbaltiešu vietu un lomu grāmatā definētajā laika periodā.

Darba otrajā daļā ietvertas attiecīgo zemju vēsturnieku sarakstītas nodaļas par stāvokli un procesu attīstību Lietuvā, Somijā, Polijā, Baltkrievijā, kā arī Rumānijā un Bulgārijā.

Galvenā vērība pievērsta Latvijas kaimiņzemju vēsturei, taču aplūkots arī Bulgārijas un Rumānijas attīstības ceļš, saskatot daudz līdzību ar Latviju un kaimiņvalstīm, turklāt arī atšķirības ļauj pilnvērtīgāk novērtēt un izprast Latvijai raksturīgās likumsakarības, procesus un norises. Tādējādi pirmo reizi latviešu historiogrāfijā vienuviet sniegta iespēja salīdzināt reģiona tautu attīstības ceļu 20. gadsimta pirmajās desmitgadēs, dodot iespēju pilnīgāk izprast arī mūsu nācijas un valsts vietu un lomu Eiropas vēsturē.

Zinātnisko rakstu krājums "Latvijas zemes no 19. gadsimta beigām līdz 1918. gadam: ceļš līdz valstij" ir LNB un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes kopdarbs, kas veikts ar programmas "Latvijas valsts simtgade" finansiālu atbalstu. Grāmatas koncepcijas autors un sastādītājs ir vēstures profesors Ēriks Jēkabsons.

Izdevumu var iegādāties LNB veikalā "Draugu telpa". Cena – EUR 15,00. Aicinām sazināties ar veikalu! Tālrunis: +371 67843767, e-pasts: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu