Sākusies pieteikšanās desmitajam Kultūras kanona konkursam

27.09.2021.

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) līdz 10. novembrim aicina Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.-12. klašu un profesionālās izglītības skolu vecāko kursu audzēkņus pieteikties Latvijas kultūras kanona konkursam "Kultūras kanona desmitgade. Ainavas paplašināšana: daba, kultūra un es".

Konkursa mērķis ir padziļināt jauniešu zināšanas par Latvijas kultūras kanonu, sekmēt pētniecisku, radošu un praktisku iesaisti Latvijas kultūras kanona vērtību aktualizēšanā, īpašu uzmanību pievēršot Kultūras kanona ainavu sadaļā iekļautajām vērtībām un to daudzveidīgajām saiknēm ar citām kultūras kanona vērtībām, attīstīt prasmes savā dzīvesvietā identificēt kultūras un dabas vērtības ar izteiktu konkrētās vietas identitātes veidošanas un kultūras tūrisma sekmēšanas potenciālu.

Jau desmito gadu LKA sniedz vidusskolas vecuma jauniešiem iespēju līdzdarboties kultūras mantojuma popularizēšanā un komunikācijā, organizējot Latvijas Kultūras kanona konkursu. Ik gadu konkursa tēma tiek mainīta, piedāvājot skolēniem dažādus ar kultūras aktualitātēm, kultūras mantojumu, tradīcijām un Latvijas Kultūras kanonu saistītus uzdevumus.

Šī gada konkursa uzdevumi izstrādāti kā atbalsts "Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas" jaunā satura ieviešanai.

Konkursa rīkošanas ikgadējie LKA partneri ir Kultūras ministrija, Valsts izglītības satura centrs, projekts "Skola 2030", Latvijas Nacionālā bibliotēka, kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma", Latvijas Nacionālais kultūras centrs un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

Konkursa norise

Konkurss norisināsies trīs kārtās. Pirmā kārta Latvijas reģionos notiks 2021. gada 22. - 26. novembrī. Pirmajā kārtā trīs skolēnu komanda skolotāja vadībā izpēta Kultūras kanona mājaslapu kulturaskanons.lv un Kultūras kanonā iekļautās kultūras vērtības, tai skaitā ainavu sadaļas vērtības. Veic sava pagasta / pilsētas / novada dabas un kultūrvides izpēti ar mērķi atklāt vērtības, kuras vai nu 1) ir iekļautas Latvijas kultūras kanonā, vai 2) tām ir kāda simboliska saikne ar kultūras kanona vērtībām, vai 3) tām ir īpaša nozīme konkrētās vietas iedzīvotāju ikdienas praksēs un kultūras dzīvē (bet tās nav iekļautas Latvijas kultūras kanonā).

Tāpat komanda izpēta esošo tūrisma maršrutu piedāvājumu pētītajā teritorijā un vērtē to nozīmi tūristu attieksmes veidošanā pret konkrētās vietas dabas un kultūras mantojumu. Izstrādā jaunu, oriģinālu tūrisma maršrutu (maršruta ilgums 70-90 minūtes), kur iekļautas apzinātās kultūras un dabas vērtības, identificētās dabas un kultūrainavas. Maršrutā atklāj kultūras un dabas mantojuma unikalitāti, īpašo simbolisko nozīmi, tā aizsardzības pieejas un tūrista emocionālās pieredzes bagātināšanas potenciālu. Konkursa pirmajā kārtā skolu komandas rada inovatīvu, jaunajās tehnoloģijās balstītu tūrisma maršruta piedāvājuma formātu un testē to sadarbībā ar tūrisma nozares pārstāvjiem, kultūras un dabas mantojuma ekspertiem, saviem skolas biedriem, kā arī potenciālo maršruta mērķauditoriju.

Katrā reģionā tiks izvēlētas divas līdz trīs labākās komandas, kas piedalīsies konkursa otrajā un trešajā kārtā.

Pirmās kārtas norise reģionos:

22. novembris – Vidzeme, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs (Pils laukums 9)
23. novembris – Kurzeme, Kuldīgas Mākslas nams (1905. gada iela 6)
24. novembris – Latgale, Latgales vēstniecība GORS (Pils iela 4)
25. novembris – Zemgale, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija (Sarmas iela 2)
26. novembris – Rīga un Pierīga, LKA Eduarda Smiļģa Teātra muzejs (E.Smiļģa iela 37)

Konkursa otrā kārta jeb radošais seminārs notiks 2022. gada 7. janvārī LKA Teātra mājā "Zirgu pasts" (Rīga, Dzirnavu iela 46). Otrajā kārtā konkursa rīkotāji kopā ar kultūras un radošā sektora, kā arī tūrisma nozares profesionāļiem piedāvās apgūt inovatīvas un oriģinālas tūrisma maršrutu veidošanas prakses, digitālās vides un jauno tehnoloģiju integrēšanu mantojuma reprezentācijā; atklās dramaturģijas principu izmantošanas pieredzes, kā arī radošuma un improvizācijas lomu maršruta izstrādes jaunrades procesā. Radošais seminārs paredzēts, lai uzlabotu fināla uzdevuma izpildei nepieciešamās prasmes un kompetenci. Skolotāji saņems sertifikātus par dalību seminārā.

Konkursa trešā kārta - fināls - notiks 2022. gada 11. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Rīga, Mūkusalas iela 3). Skolēnu komandas finālā demonstrēs izstrādātos tūrisma maršrutus, kuru vērtēšanas kritēriji tiks izsludināti konkursa 2. kārtā. Finālā skolēnu komandas arī piedalīsies Kultūras kanona konkursa desmitgadei veltītā erudīcijas spēlē par Kultūras kanona vērtībām.

  • Lai pieteiktos konkursam, ir jānokomplektē komanda trīs skolēnu un viena skolotāja sastāvā un līdz 2021. gada 10. novembrim jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma forma: ej.uz/Kanonakonkurss2021.

Konkursa norises plānotas klātienē, taču epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumā tiks pārceltas uz attālināto formātu.

Papildu informācija:
Aija Lūse,
konkursa projekta vadītājas asistente, sabiedrisko attiecību speciāliste
Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!
Tālr. 29107218
×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu