Satversmes tiesa izsludina skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts Satversmes simtgadei

27.09.2021.

Satversmes tiesa savā 25 gadu jubilejas gadā izsludina piekto skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu par Latvijas Republikas Satversmi (turpmāk – Satversme), aicinot ikvienu skolēnu un pedagogu kopā svinēt Satversmi.

Zīmējumu un domrakstu konkursa mērķis ir stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt līdzdalību demokrātijas procesos, izpētot un iedzīvinot Satversmes vērtības.

Ar šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa jau piecu gadu garumā rosina skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu.

Izzīmējot un aprakstot Satversmē ietvertās idejas, ikviens skolēns var stiprināt tiesiskas valsts vērtības un Latvijas valstiskumu. Tā ir arī simboliska iespēja svinēt to, ka Latvija ir brīva, neatkarīga, demokrātiska un tiesiska valsts, kurā katram ir iespēja sasniegt labklājību un laimi.

2022. gadā apritēs 100 gadi kopš Satversmes pieņemšanas un spēkā stāšanās.

Satversme ir viena no vecākajām spēkā esošajām konstitūcijām Eiropā un tā ir ne vien sava laika konstitucionālās domas paraugs, bet arī modernas demokrātiskas tiesiskas valsts pamats, kas efektīvi piemērojams mainīgos dzīves apstākļos. Satversmes lakonisms ir nodrošinājis tās jēgpilnu piemērošanu caur laikiem. Tādējādi Satversme ir unikāls piemērs konstitucionālo tiesību jomā, ar kuru Latvijas valsts var lepoties Eiropas un pasaules kontekstā.

Ar lepnumu sagaidot Satversmes simtgadi, Satversmes tiesa aicina pedagogus pieteikt vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus zīmējumu konkursam "Satversme laimīgai Latvijai", bet vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu skolēnus domrakstu konkursam "Simtais pants Satversmes simtgadē: kā vārda brīvība un pašizpausme padara mani laimīgu un Latviju stipru?".

Dalība konkursā jāpiesaka līdz šā gada 22. oktobrim (ieskaitot), aizpildot anketu: forms.gle/cpDn4tssqdzaedL77

Darbu iesniegšanas termiņš – 10. decembris. Darbu vērtēšanā piedalīsies visi Satversmes tiesas tiesneši. Konkursa uzvarētāji, atzinības rakstu saņēmēji un viņu pedagogi tiks aicināti uz apbalvošanas ceremoniju 2022. gada 25. februārī.

Konkursa nolikumam pielikumā pievienots konkursa vēstījums, Satversmes teksts un konkursa vērtēšanas kritēriju apraksts, kā arī vairāki informatīvi izglītojoši materiāli, kas Satversmes izziņas procesā noderēs gan skolēniem, gan pedagogiem, gan ikvienam interesentam.

Konkursa nolikums un papildus informācija par konkursa norisi pieejama šeit.

Konkursa norises uzsaukums pieejams šeit.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu