Izdevums "Latvijas valsts simtgade: pašu radīts un radāms stāsts"

18.11.2021.

Šogad noslēdzas Latvijas valsts simtgades programmas piecu gadu cikls, un Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs sagatavojis atskatu uz notikumiem no 2017. līdz 2021. gadam. Izdevuma "Latvijas valsts simtgade: pašu radīts un radāms stāsts" elektroniskā versija pie lasītājiem nonāk Latvijas 103. dzimšanas dienā. Gada nogalē izdevuma drukātā versija nokļūs visu Latvijas bibliotēku krājumos kā materiāls, kas pieejams ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Latvijas valsts simgade: pašu radīts un radāms stāsts (pdf)

Izdevums informatīvi piesātinātā, vizuāli bagātā un uzrunājošā veidā izstāsta stāstu par Latvijas valsts simtgades norisi Latvijā un pasaulē.

Latvijas valsts simtgades svinību programmas atvērtais ietvars rosināja ikvienu veidot savu stāstu par Latviju. Lai arī veikti pētījumi un aptaujas, reportāžas un apkopojumi, ne visi notikumi un to veidotāji nokļuvuši publiskajā telpā. Neaptverami daudz ir cilvēku, kas radījuši kopumā tik daudz un dažādu norišu, ka tās visas nav iespējams ne saskaitīt, ne aprakstīt. Taču svarīgs ir bijis ikkatra devums, katrs ir svarīgs.

Valsts simtgades programmai noslēdzoties, apkopojām notikušo, pārskatot dokumentus, mājaslapas, informatīvos materiālus, publikācijas, un pārlūkojām savas atmiņas par aizvadītajos gados sastaptiem cilvēkiem, rosinošām domām un atrastām atziņām, arī par piedzīvotajiem kurioziem un darbā gūto iedvesmojošo enerģiju.

Šķita, ka visa šī bagātība varēs noderēt arī turpmāk – gan skolēniem un studentiem, rakstot pētnieciskos darbus, gan nākamos apaļos svētkus svinot, gan ikdienā katram savus darbus darot un turpinot veidot mūsu valsti.

Šis ir mūsu mēģinājums izveidot savu stāstu par Latvijas valsts simtgades svinībām, iezīmējot tikai dažus notikumus no plašā programmas klāsta. Ar šo izdevumu gribam pateikt paldies ikvienam, kurš līdzdarbojies Latvijas valsts simtgades svētku veidošanā.

Izdevuma veidotāji:

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs:
Inga Bika
Selga Laizāne
Ilze Tormane-Kļaviņa
Aija Tūna
Lelde Kristiāna Vozņesenska

Redaktore: Jolanta Treile
Grafikas dizains: Ervīns Elliņš / SIA "FreakART"
Vāka foto: fragments no Artūra Analta interaktīvās instalācijas "Matter to Matter", 2018

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu