Skolēnus aicina piedalīties domrakstu konkursā "Himnas Goda diena"

09.03.2020.

Latvijas valsts spēcīgākā simbola - himnas "Dievs, svētī Latviju!", autora Baumaņu Kārļa mūža devums ir līdzdalība latviešu tautas nacionālās pašapziņas vairošanā, aktīva rosīšanās sava laika sabiedriskajā un kultūras dzīvē, līdzdarbība jaunlatviešu kustībā, pirmo Dziesmu svētku organizēšanā un pirmo latviešu oriģināldziesmu sacerēšanā. "Dievs, svētī Latviju" par Latvijas Republikas himnu tika apstiprināta 1920. gada 7. jūnijā. 2020. gadā svinēsim himnas 100. dzimšanas dienu.

Baumaņu Kārļa mūža lielākā daļa saistīta ar Limbažu novadu - gan bērnības un skolas gadi un pirmā darba vieta, gan mūža nogale.

Latvijas valsts 100. dzimšanas dienas svinību procesā ļoti daudz cilvēku izvērtēja un apzināja savu piederību zemei, vietai, kurā dzīvo, no jauna atskārta, cik svarīga ir Latvija tieši katram pašam. Šajā laikā sabiedrībā aktualizējies patiess un sirds īsts patriotisms.

Šobrīd dažāda vecuma ļaudis ar patiesu interesi izzina savas valsts un dzimtās vietas vēsturi, apzinoties tās vērtības un sasniegumus, sajūtot piederību savai dzīvesvietai. Patriotisms ir daļa no mūsu ikdienas dzīves. Vēsture un kultūras mantojums dzīvo šodienā. Valsts – tie taču esam mēs.

Lai pieminētu, saglabātu un aktualizētu Baumaņu Kārļa devumu Latvijas valsts veidošanās pirmsākumos un kultūrā, izjustu Baumaņu Kārļa lūgsnas "Dievs, svētī Latviju!" spēku, veicinātu iedzīvotāju piederības sajūtu savai dzimtajai vietai, kora dziedāšanas tradīcijas un tautasdziesmu popularitāti, Limbažu novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru 2020. gada 19. septembrī tradicionāli organizē Himnas Goda dienu. Pasākums tiek organizēts reizi piecos gados par godu komponista apaļajām jubilejām. Tradīcija aizsākās 1995. gadā ar sarīkojumiem Limbažos un Viļķenē. Nu jau ceturto reizi Himnas Goda diena notiks Baumaņu Kārļa dzimtajā vietā - Viļķenē. Pasākumā notiek koru sadziedāšanās, koncerts baznīcā, vietējo uzņēmēju tirdziņi un izstādes, radošās darbnīcas, filmu demonstrācijas.

Aicinām arī skolēnus piedalīties pasākumā un tā radīšanas procesā, iepazīt tuvāk Baumaņu Kārli. Atklāt savas izjūtas, emocijas, pārdomas, atziņas par lūgsnu "Dievs, svētī Latviju!" un tās autoru domrakstos.

Konkursa dalībnieki tiek mīļi aicināti piedalīties "Himnas Goda dienas" pasākumā Viļķenē 2020. gada 19. septembrī.

Darbus iesūtīt līdz 2020. gada 15. aprīlim elektroniski, kā norādīts nolikumā. Uzvarētājus apbalvosim svētku pasākuma laikā Viļķenē. Lai turpinātos Baumaņu Kārļa godināšana, rudenī plānots izdod kalendāru, kurā tiks ievietoti uzvarētāju darbi.

Konkursa nolikums

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu