VKKF aicina veidot kultūras norises skolēniem programmai "Latvijas skolas soma"

01.06.2020.

Arī šogad ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas ""Latvijas skolas somas" satura radīšana" atbalstu tiks paplašināts Latvijas skolēniem pieejamais kultūras norišu klāsts. Īpaši aktuāli tas ir šobrīd, kad COVID-19 radīto ierobežojumu iespaidā jāmeklē jauni veidi, kā skolēniem klātienē sastapties ar Latvijas kultūru un mākslu. Šīs mērķprogrammas īstenošana nodrošinās iespējas uzlabot un dažādot programmas "Latvijas skolas soma" piedāvājumu.

Foto no mobilās izrādes "Klusētāji" programmā "Latvijas skolas soma". Foto: Oskars Artūrs Upenieks, Kultūras ministrija

VKKF mērķprogramma sekmēs tādu profesionālās mākslas mazo formu kultūras norišu radīšanu un jau esošu kultūras norišu adaptāciju mobilai izrādīšanai izglītības iestādēs, kas vērsti uz bērnu un jauniešu auditoriju (prioritāri 5.-9. klašu skolēni) un veicina pusaudžu izpratni par Latvijas kultūras vērtībām, laikmetīgajām izpausmēm un mūsdienu radošajiem procesiem.

Mērķprogrammas ietvaros tiks atbalstīti projekti, kuru rezultātā būs tapušas mākslinieciski augstvērtīgas kultūras norises dažādos žanros un to apvienojumā.

Būtiski, lai tās ietver ar mākslinieciskiem izteiksmes līdzekļiem skaidri izteiktu saturisko vēstījumu, piemēram, rosina diskusiju par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, sekmē mākslas izziņas procesu, emocionālo līdzpārdzīvojumu un tādējādi ir sasaistāmas ar mācību un audzināšanas darba saturu. Projektu izstrādes un īstenošanas procesā jāietver dažādu mākslas nozaru profesionāļu un pedagogu sadarbība. Kā rāda pieredze, optimālais kultūras norišu ilgums ir no 40 līdz 60 minūtēm; tām var sekot radošās grupas saruna ar skolēniem vai radošā darbnīca. Arī dažādu citu nozaru radošās darbnīcas vajadzības gadījumā var būt ilgākas par rekomendēto laiku. Svarīgi, ka ar mērķprogrammas atbalstu tapušie piedāvājumi būs pieejami un tiks regulāri izrādīti visa mācību gada laikā, sazinoties ar skolām par norišu laiku un skaitu vienas dienas un viena brauciena laikā.

"Svarīgi, ka mobilās kultūras norises, saglabājot augstu māksliniecisko kvalitāti, vienlaikus nodrošina ļoti personīgu skolēnu sastapšanos ar māksliniekiem, jaunu kultūras nozaru atklāšanu un iespēju sākt domāt par sev aktuāliem jautājumiem.

Tā var būt iespēja pirmo reizi klātienē dzirdēt operas mākslinieka dziedājumu, pieskarties mūzikas instrumentam, redzēt, kā aktieris izkāpj no lomas, iztaujāt mākslinieku par mākslas darba tapšanas procesu utt., tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci," akcentē programmas "Latvijas skolas soma" vadītāja Aija Tūna.

"Vienlaikus kompakta, pārdomāti veidota scenogrāfija un nelielais mākslinieku sastāvs ļauj samazināt norises izmaksas, bet tās organizēšana skolā ietaupa ceļā pavadāmo laiku un palīdz pedagogiem šīs norises iestrādāt skolas darba dienā."

2020. gadā programmas projektu finansēšanai paredzēti 100 000 euro. Pieteikumus konkursā VKKF pieņems līdz 2020. gada 11. septembra plkst. 23.59.

Plašāka informācija un nolikums: vkkf.lv

Kopš 2017. gada ar šīs VKKF mērķprogrammas atbalstu tapušas jau gandrīz simts kultūras norises, kuras skolēni var iepazīst visās Latvijas skolās.

Programmas "Latvijas skolas soma" mērķis ir visiem 1.-12. klašu klātienes programmu skolēniem radīt iespēju izzināt un klātienē iepazīt Latvijas vērtības, stiprināt jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstīt kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, tā paaugstinot izglītības kvalitāti un mazinot sociālo nevienlīdzību. Programma "Latvijas skolas soma" aizsākta Latvijas valsts simtgades programmā un gadā vairāk nekā 200 tūkstošiem skolēnu nodrošina 14 tūkstošus kultūras un mākslas notikumus.

Vairāk informācijas www.lv100.lv/skolassoma

 

Papildu informācija:
Inga Baltā,
projektu kuratore
tālrunis 67503178
e-pasts: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu