Zinātnieki no visas pasaules diskutēs par Latvijas sabiedrībai svarīgiem jautājumiem

04.08.2017.

Lai mobilizētu Latvijas izcilākos prātus diskusijai par Latvijas sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Universitāšu asociāciju un citām zinātniskajām institūcijām organizē 4.Pasaules Latviešu zinātnieku kongresu, kas norisināsies nākamgad, no 18. līdz 21.jūnijam, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās. Kongress notiks par godu Latvijas simtgades svinībām un to apmeklēs vairāk nekā 1500 zinātnieku no visas pasaules.

Plānots, ka kongress norisināsies tādās sekcijās kā Humanitārās zinātnes, Latvijas ceļš uz viedo ekonomiku, Dabaszinātnes, Inženierzinātnes, Biomedicīna un klīniskā medicīna Latvijā un pasaulē, Bioekonomikas izaicinājumi. Tāpat kongresa ietvaros notiks arī 2.Latvijas vēsturnieku kongress un 3.Pasaules latviešu juristu kongress.

Kongress stiprinās produktīvas attiecības starp Latvijas izcelsmes pētniekiem visā pasaulē, paplašinot Latvijas zinātnieku, zinātnisko institūciju un uzņēmumu iespējas. Veidojot sistemātiskas attiecības ar latviešu zinātnieku diasporu ārvalstīs, tiks mobilizēts Latvijas pētniecības un inovāciju cilvēkkapitāls, kas palielinās iespējas dalībai starptautiskos projektos un programmās, kā arī nodrošinās Latvijas talantu apriti un reemigrāciju. Vienlaikus kongress stiprinās Latvijas sabiedrības izpratni par Latvijas zinātnes kā Eiropas un pasaules pētniecības telpas daļu.

Kongresa sekmīgai norisei ministrija organizē darba grupu, kuras galvenais uzdevums būs lemt par stratēģiskajiem nostādnēm kongresa organizēšanā, par kongresa komunikācijas saturu un stratēģiju, kā arī par kongresa programmu. Tāpat darba grupa pārraudzīs finansējuma izlietojumu kongresa vajadzībām. Darba grupas sastāvā aicināti Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Universitāšu asociācijas, Valsts zinātnisko institūtu asociācijas un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības, Latvijas Zinātnes padomes, Pasaules Brīvo Latviešu apvienības un citu organizāciju pārstāvji.

Ar kongresa norisi saistītie izdevumi tiks segti no ES struktūrfondiem - darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”. Lai nodrošinātu augstvērtīgu kongresa norisi, ministrija izsludinās iepirkumu par kongresa organizēšanu.

Avots: www.izm.gov.lv

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu