Latgales tradicionālo kultūru starptautiskais sadarbības projekts ar Poliju “Apleik saule kolnu tak”

Latgales tradicionālo kultūru starptautiskais sadarbības projekts ar Poliju “Apleik saule kolnu tak” — Latvija 100

Vieta Polija

Latgales tradicionālo kultūru starptautiskais sadarbības projekts ar Poliju “Apleik saule kolnu tak” — Latvija 100

Datums:07.05.2018 — 12.05.2018

Ceļā uz Latvijas valsts simtgadi, gatavojoties Viļānu pilsētas 90 gadu jubilejas svinībām un Viļānu novada 10. gadadienai, Viļānu novada folkloras kopas “Biteites” un “Viļōnīši”, lauku kapela “Bumburneicys” un senioru deju kopa “Kūmys” ir sagatavojušas svētku programmu “Apleik saule kolnu tak”. 2018. gadā, kas tematiski ir veltīts Dzimšanai, ir ieplānota vizīte Polijā - abu valstu simtgades priekšvakarā.

No 7. maija līdz 12. maijam kolektīvi ar Latvijas valsts simtgades vēstījumu ES ESMU LATVIJA dosies ciemos pie sadarbības partneriem Polijā (Krakova, Ponice).

Projekta pamatā ir iedvesmojošs stāsts par poļu izcelsmes pētnieci (etnogrāfisko un folkloras materiālu vācēju) Stefāniju Uļanovsku, kura Rēzeknes apriņķa Viļānu pagastā bija ieradusies 19. gadsimta beigās, pētīja Viļānu apkaimes folkloru un tradīcijas, veidoja etnogrāfisko aprakstu par Latgales latviešiem. Viļānu novada iedzīvotāji poļu tautai sagatavos vēstījumu dziesmās, dejās, rotaļās par Latviju un Latgali caur gadskārtu griežiem, balstoties uz S.Uļanovskas atstāto unikālo zinātniski pētniecisko mantojumu par senajiem Latgales iedzīvotājiem 19. gs. beigās, kas raksturo mūsu valsts aizritējušo simtgadi.

Koncertprogrammu caurvij dejas, dziesmas, rotaļas, pasakas, praktiskās amatniecības meistarklases un tā balstās uz Latvijas stāsta prezentēšanu poļu tautai caur saules ritējumu un gadskārtu ieražām, tādējādi izgaismojot latviešu mīlestību pret savu dzimteni un folkloru, kā arī godinot un atzinīgi novērtējot poļu zinātnieces S.Uļanovskas ieguldījumu latviešu daudzveidīgā mutvārdu folkloras mantojuma apzināšanā.

Realizējot projektu, Viļānu novada pašvaldība vēlas veicināt vietējo kopienu aktīvu līdzdalību nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanā, ilgtermiņā domājot par novada tradicionālās kultūras izpēti, izvērtēšanu, saglabāšanu un popularizēšanu ārpus Latvijas robežām. Projekta ietvaros latviešu delegācija sagatavos prezentāciju “Es esmu Latvija, es dzīvoju Latgalē”, savukārt Viļānu Mūzikas un mākslas skola organizēs bērnu zīmējumu konkursu. Viļānu novada aktīvākajiem iedzīvotājiem tā ir iespēja būt vieniem no pirmajiem vēstnešiem sava stāsta par Latviju prezentēšanā.

Projekts sniegts tiešu ieguldījumu Latgales un Viļānu novada nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanā, stiprinot vietējās kopienas valstsgribu, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Viļānu kultūras namu, Viļānu novadpētniecības muzeju, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociēto profesori Dr.philol. Angeliku Juško-Štekeli, Polijas Zinātņu akadēmijas Slāvistikas institūta zinātnieci Dr.hab.prof. Dorotu Kristīnu Rembiševsku un to atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu