Raidījumu un rakstu cikls "Baltie plankumi Latvijas vēsturē"

Raidījumu un rakstu cikls "Baltie plankumi Latvijas vēsturē" — Latvija 100

Vieta TVNET.lv

Raidījumu un rakstu cikls "Baltie plankumi Latvijas vēsturē" — Latvija 100

Datums:25.04.2020 — 31.07.2020

Portāls TVNET uzsāk raidījumu un rakstu ciklu "Baltie plankumi Latvijas vēsturē", kurā tiks skaidrota Latgales citādā vēsturiskā attīstība un latgaliskās identitātes veidošanās procesi, apskatot vēsturiskās personības un notikumus. 

Latgales vēstures pētījumi, īpaši tie, kuri attiecas uz 20. gadsimtu, veido mazu daļu no Latvijas vēstures historiogrāfijas. Par nožēlu, Latgales vēstures izpēte nav bijis prioritārais virziens Latvijas vēstures zinātnes attīstībā arī pēdējo 25 gadu laikā. Daudzu Latgales 20. gadsimta vēstures notikumu gaita, vēsturiskais konteksts, personību un institūciju loma un nozīme aizvien ir maz pētītas tēmas, kas atrodas dažādu vēsturisko un ideoloģisko interpretāciju gūstā, tādējādi radot daudzas vēsturiskā procesa un konteksta neskaidrības. Raidījumu un rakstu cikla "Baltie plankumi Latvijas vēsturē" galvenais mērķis ir populārā formātā skaidrot Latgales vēsturiski citādo attīstību, caur pagātnes notikumiem atklājot arī latgaliešu inteliģences veidošanās apstākļus un Latgales atmodas un kultūras darbinieku lomu Latvijas valsts tapšanā.

Deviņās animācijas filmas sērijās un rakstos tiks apskatītas tēmas:  

Ilgī godi zem svešim jumtim jeb deļ kuo tī latgalīši sovaižuoki? Vēsturisko notikumu apskats no poļu laika līdz Vitebskas guberņas izveidei, latgaliešu identitātes veidošanās pamatposmi un īpatnības

Troks voi nu Rogovkas? Stāsts par Pītera Miglinīka  tiesāšanos ar muižniekiem, kā rezuktātā radies vēl mūsdienās populārais teiciens "Troks voi nu Rogovkas?"

Poloj svātuo Pīterburga. Stāsts par pirmajiem latgaliešu inteliģences mēģinājumiem veidot interešu grupas Pēterburgā.

Goreidznīku monologi. Stāsts par latgaliešu garīdzniekiem, kas arī bija galvenie tautas apvienošanās ideju sludinātāji, izglītības iestāžu dibinātāju, kultūras un izglītotības par notiekošajiem politiskajiem procesiem skaidrotāji vienkāršajai zemnieku tautai.

"Dīws, svietej Latveju". Stāsts par diviem Latgales kongresiem, tajos apspriestajiem jautājumiem, argumentiem "par" un "pret" apvienoties ar pārējiem Latvijas novadiem.

Kai rezolucejā, tai dzeivī? Stāsts par Latgali līdz 1934. gadam, uz kā fona var labāk saprast Ulmaņa režīma politiku attieksmē pret Latgali un latgalisko.

Spielei maineiti nūteikumi. Latvija pēc 1934. gada, laiks, kad jau tiek aizmirsti noteikumi, uz kuru pamata Latgale piekrita apvienoties ar pārējiem Latvijas novadiem.

Latgola zem sierpa i kuvaldas. Stāsts par Latgales kultūru,  sabiedrību un Baznīcu padomju okupācijas gados. Latgaliskās identitātes un kultūras etnogrāfiskošana un marginalizēšama.

Ka napīroksta, vāluok navar izlaseit. Stāsts par Latgales vēstures jautājumu neiekļaušanu kopējā Latvijas vēstures kontekstā.

Raidījumu scenāriju pamatā izmantoti vēstures avoti par konkrēto laika posmu, kā arī ekspertu Vladislava Malahovska (RTA), Valentīna Lukaševiča (DU), Ērika Jēkabsona (LU), Ineses Runces (LU) komentāri.

Projekts tiek īstenots ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Latvijai – 100" atbalstu.

Rada un dara: Portāls TVNET

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu