Creative Museum diskusija: Skolas soma un izglītības reforma

Creative Museum diskusija: Skolas soma un izglītības reforma — Latvija 100

Vieta Latvijas valsts simtgades informācijas centrs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 1. stāvā)

Creative Museum diskusija: Skolas soma un izglītības reforma — Latvija 100

Datums:11.04.2019

Creative Museum diskusija: Skolas soma un izglītības reforma — Latvija 100

Laiks:11:00 — 13:00

11. aprīlī, plkst. 11:00 LV100 Informācijas centrā LNB notiks domnīcas Creative Museum diskusija "Skolas soma un izglītības reforma".

“Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem. 2018./2019. mācību gada rudens semestrī programmas īstenošanai pieejamais finansējums bija gandrīz 1,7 miljoni eiro. Iniciatīva turpināsies līdz 2021. gadam. Kopumā četru gadu periodā projektam paredzēti gandrīz 13 miljoni eiro jeb 40% no valsts simtgades nacionālajam pasākumu plānam papildus piešķirtā finansējuma.

Projekta mērķis ir nodrošināt skolas vecuma bērniem un jauniešiem iespēju apmeklēt koncertus, teātrus, izstādes, izglītības programmas, muzejus, tā izzinot un iepazīstot kultūras mantojumu. Tiek paredzēts, ka starpdisciplinārās programmas, kas taps skolas somas projekta ietvaros paaugstinās izglītības kvalitāti, kā arī veicinās kultūras mantojuma pieejamību.

Analizējot Latvijas muzeju publisko kvalitāti simtgades iniciatīvu un finansējuma kontekstā, viens no jautājumiem ir, cik veiksmīgi muzeji spējuši integrēt savu piedāvājumu kopējā skolas somas pakā un vai muzeju piedāvājums ir konkurētspējīgs? Kā un pēc kādiem kritērijiem mērām panākumus? Vai ir vērojams, ka rodas jauni profesionāli piedāvājumi muzejos, kas sekmē sadarbību starp muzejiem un skolām? Vai nodarbības tiek salāgotas ar skolu programmām, lai nodrošinātu kvalitatīvu papildinājumu mācībām?

Tāpat diskusijā runāsim par muzejiem izglītības reformas kontekstā: Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Vai un kā “Latvijas skolas soma” sasauksies ar projektu “Skola 2030”?

Par šiem un citiem jautājumiem diskutēsim domnīcas Creative Museum diskusijā “Skolas soma un izglītības reforma”.

Diskusijā piedalās:

- Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja Izglītības un jauniešu projektu vadītāja Aija Tūna
- "Skola2030" kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas vadītāja Inga Krišāne
- Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Izglītības darba vadītāja Elīna Bērziņa
- Ziedoņa muzeja projektu vadītāja Elizabete Pavlovska
- Rīgas 6. vidusskolas "Latvijas skolas somas" koordinatore Ieva Timčenko 

Diskusijas moderatore: domnīcas Creative Museum vadītāja Ineta Zelča Sīmansone.

“Skolas soma un izglītības reforma” ir trešā 5 diskusiju sērijas “Muzeju publiskā kvalitāte” diskusija.


Par diskusiju sēriju "Muzeju publiskā kvalitāte"

Valsts simtgades svinību gads virknei kultūras un radošo industriju izvērtās īpaši ražīgs. Visi turpinām būt aculiecinieki Latvijas kino industrijas fenomenālajiem panākumiem! Dziesmu un deju svētku koncerti un lieluzvedumi un dažādu žanru skatuves mākslas notikumi ir pulcējuši desmitiem, pat simtiem tūkstošus apmeklētāju. Šo notikumu raisītās emocijas kļūs par atskaites punktu, domājot pat to, kāds ir bijis jubilejas gads Latvijas kultūrā.

Kas muzeju nozarē ir šie ievērības cienīgie notikumi jubilejas gadā, kurus atcerēsimies? Cik veiksmīga bijusi muzeju saziņa ar sabiedrību izstāžu un ekspozīciju darba formā – valodā, kurā runājam ar auditoriju?

Neaizmirstot par emocionālā pārdzīvojuma nozīmīgumu, šajā diskusiju ciklā runāsim par objektīviem kritērijiem un izmērāmiem rādītājiem, kuri raksturo nozares sniegumu publiskās kvalitātes izvērtējumā gada šķērsgriezumā.

Diskusiju norises vietas izvēle Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) LV100 informācijas centrā nav nejauša. Sarunas par publisko kvalitāti vislabāk raisās demokrātiski pieejamā un radošam novatorismam pretimnākošā vietā. Tieši ar šīm kvalitātēm LNB ir pieteikusi savu klātbūtni Latvijas izstāžu rīkošanas praksē.

Atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds

Rada un dara: Creative Museum

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu