ES (ARĪ) ESMU LATVIETIS

ES (ARĪ) ESMU LATVIETIS — Latvija 100

Vieta Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas 3, Rīga

ES (ARĪ) ESMU LATVIETIS — Latvija 100

Datums:21.06.2018 — 22.08.2018

Izstāde radošiem līdzekļiem parādīs Latvijas diasporu ieguldījumu latviskuma un valsts idejas saglabāšanā un uzturēšanā un parādīs ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu pieredzi kā daļu no Latvijas 100 gadu pastāvēšanas stāsta, uzsverot Latvijas nešanu sevī arī ārpus Latvijas dzīvojot. Latvijas valsts pastāvēšana ir cieši saistīta ar cilvēkiem, kuriem Latvijas ideja un vērtības ir svarīgas. Kaut arī vairums latviešu dzīvo savā tēvzemē, latvieši dažādu iemeslu dēļ ir dzīvojuši arī citās valstīs – meklējot izglītību, labāku dzīvi, politisku patvērumu, piedzīvojumus, profesionālu izaugsmi vai glābjot savu dzīvību.

Kā atpazīt latvieti ārpus Latvijas? Ko nozīmē būt latvietim ārpus Latvijas? Kas mudina cilvēkus saglabāt savu piederību Latvijai un latviešu kultūrai dzīvojot ārpus Latvijas? Kā identitāte un piederības izjūta Latvijai veidojas un mainās, esot ārpus sava ikdienas konteksta dzimtajā zemē? Tie ir jautājumi, kurus ir svarīgi iekļaut Latvijas valsts simtgades pasākumu kopumā un atbildes uz kuriem izstādē tiks veidotas ar radošiem līdzekļiem, ar sabiedrību iekļaujošiem paņēmieniem, paplašinot dažādu sabiedrības grupu zināšanas un izpratni par Latvijas cilvēku un valstiskuma idejas daudzpusīgajām attiecībām.

Izstādes mērķis ir svinēt latviešu dažādību, varēšanu un daudzveidīgās saites ar Latviju, neskatoties uz ilgstošu fizisku prombūtni. Izstādes pamatideja ir materializēt simbolisko saiti starp latviešiem Latvijā un pasaulē, parādot migrāciju kā daļu no mūsu kopējā stāsta un rosinot domāt par sarežģīto identitātes veidošanos un pārmaiņām dzīves gaitā. Lielākais izaicinājums ir caur priekšmetiskiem, vizuāliem, audiāliem un tekstuāliem eksponātiem parādīt kaut ko tik grūti tveramu un bagātīgu kā etniskā piederība un nacionālā identitāte, un nelielā ekspozīcijā ietvert gan vienojošo, gan dažādību, kādā izpaužas latvietība ārpus Latvijas. Pasaules latvieša identitāte ekspozīcijā tiks atklāta caur četrām galvenajām tēmām: ES, MĀJAS, KOPIENA, SIMBOLI. Katra tēma tiks parādīta caur vairākām apakštēmām (valoda, izskats, ēdiens, mājas iekārtojums, sabiedriska darbošanās un svētku svinēšana, nozīmīgi simboli), katrā izmantojot kā pamata elementus priekšmetus, fotogrāfijas un stāstus no “Latvieši pasaulē” krājuma. Kā nozīmīgs ekspozīcijas elements tiks izmantoti jautājumi un citi skatītājus iesaistoši paņēmieni, kas rosina domāt un līdzpārdzīvot. Ekspozīcijas izveidē tiek ievērots mobilitātes princips, kas ļaus transportēt izstādi uz dažādām vietām Latvijā un pat ārpus tās.

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu