Izdevums "Latvijas Tautsaimniecības vēsture"

Izdevums "Latvijas Tautsaimniecības vēsture" — Latvija 100

Vieta: Visa Latvija

Izdevums "Latvijas Tautsaimniecības vēsture" — Latvija 100

Datums:01.06.2017 — 31.12.2017

Apgāds “Jumava” sadarbībā ar atzītiem nozares speciālistiem izdod grāmatu “Latvijas tautsaimniecības vēsture” Vidzemes augstskolas rektora un vēstures profesora Gata Krūmiņa redakcijā un sastādījumā. Grāmata atspoguļo norises Latvijas tautsaimniecībā un ekonomikā laika posmā no 19. gs. beigām līdz pat šodienai.

Atjaunotās Latvijas neatkarības divdesmit gadu periods, kā arī mūsu ekonomikas svārstības pasaules nesenās ekonomiskās krīzes apstākļos, ļauj nozares speciālistiem izveidot jaunu pārskatu un padziļināti pētīt Latvijas ekonomisko situāciju ilgākā perspektīvā. Tādējādi šajā grāmatā ne vien tiek veikta ekonomikas analīze, bet arī iekļauts vērtīgs pamats turpmākiem pētījumiem.

Rada un dara: Apgāds "Jumava"