Latvijas komponistu veltījumi Latvijas simtgadei. Lielkoncerts „Šai zemē man visa pasaule”

Latvijas komponistu veltījumi Latvijas simtgadei. Lielkoncerts „Šai zemē man visa pasaule” — Latvija 100

Vieta: Latvijas Nacionālās bibliotēkas ātrijs, Mūkusalas iela 3, Rīga

Latvijas komponistu veltījumi Latvijas simtgadei. Lielkoncerts „Šai zemē man visa pasaule” — Latvija 100

Datums:04.05.2018

Valsts Akadēmiskais koris „Latvija” un Māris Sirmais veido īpašu koncertu ciklu „Šai zemē man visa pasaule”, kas ir dāvana Latvijai un vienlaikus ilgtermiņa projekts, kura ietvaros tiek veicināta latviešu kormūzikas a cappella darbu jaunrade.

Šī cikla ietvaros norisinās pieci koncerti laikā no 2015.gada ziemas līdz 2017.gada ziemai. Uzrunātajiem 70 komponistiem ir iespēja izvēlēties kādu no piecām stihijām – zeme (Tēvzeme), ūdens, mīlestība, debesis (gaiss) un uguns - un pašiem atrast atbilstošu tekstu.

Par koncertcikla devīzi izvēlēti vārdi, ko Raiņa lugā „Uguns un nakts” Lāčplēsis saka Spīdolai: „Šai zemē man visa pasaule”.

Uz katru jaundarbu atskaņošanas koncertu tiek aicināti pašdarbības jaukto koru diriģenti, kuri vērtē jaunradītos skaņdarbus. 2018.gada 4.maijā paredzēts organizēt šī apjomīgā projekta noslēguma koncertu, kur labākos jaunradītos darbus (apmēram 20 jaundarbus, kas izvēlēti pēc diriģentu atsauksmēm) atskaņos Valsts Akadēmiskais koris „Latvija” un vadošie Latvijas pašdarbības jauktie kori.