Pašiem sava brīvība

Pašiem sava brīvība — Latvija 100

Vieta tiešsaistē

Pašiem sava brīvība — Latvija 100

Datums:26.11.2020

Latvijas valsts simtgades programmā 2020. gada vadmotīvs ir "Brīvība" – brīvība pieņemt apzinātus lēmumus, būt atbildīgiem pret sevi un līdzcilvēkiem. Par godu tam Valsts izglītības satura centrs kopā ar izglītības iestādēm jau kopš 2020. gada pavasara veidoja pilsonisko un radošo norišu ciklu "Pašiem sava brīvība".

Aicinām skolēnu/audzēkņu pašpārvalžu konsultantus un dalībniekus, audzināšanas darba speciālistus, direktoru vietniekus audzināšanas darbā kopīgi svinēt šo brīvību un cikla noslēgumu – 2020. gada 26. novembrī plkst. 10.0015.00 tikties noslēguma pasākumā tiešsaistē.

Aicinām reģistrēties līdz 22. novembrim, aizpildot šo pieteikuma anketu! Reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta piekļuves saite.

Pilsonisko un radošo norišu cikla laikā izveidoti arī dažādi atbalsta materiāli skolēnu / audzēkņu pašpārvaldēm, kas noslēguma pasākumā tiks prezentēti. Pēc pasākuma tie būs pieejami – publicēti visiem interesentiem.

Pasākuma plānā:

1) Paldies vārdi un sveicieni "Pašiem sava brīvība" dalībniekiem;

2) Pilsonisko un radošo norišu cikla "Pašiem sava brīvība" labās prakses piemēri;

3) Skolēnu / audzēkņu pašpārvalžu atbalsta materiālu kopuma prezentēšana;

4) "Kā darboties pandēmijas laikā?". Aktīva pieredzes apmaiņa un ideju ģenerēšana;

5) Nodarbība "Kā atbalstīt sevi, pirms atbalstīt citus" (ar supervizori, konsultanti un mentori Ingu Pāvulu). 

Pilsonisko un radošo norišu cikla "Pašiem sava brīvība" noslēguma tiešsaistes pasākumu rīko Valsts izglītības satura centrs Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla izglītības iestādēs "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" ietvaros.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie Monikas Daļeckas (VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! , 67350813).

Piesakies: ej.uz/VISCseminars_briviba.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar VISC vecāko referenti M. Daļecku, tālr. 67350813.

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu