Satversmes tiesas rīkotie skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursi

Satversmes tiesas rīkotie skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursi — Latvija 100

Vieta Visa Latvija

Satversmes tiesas rīkotie skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursi — Latvija 100

Datums:25.09.2018 — 15.10.2018

Satversmes tiesa izsludina skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Satversmei. Konkurss tiek organizēts par godu Latvijas valsts simtgadei un Satversmes pieņemšanas 97. gadadienai.

Satversmes tiesa aicina pedagogus pieteikt zīmējumu konkursam “Manas pamattiesības Satversmē” vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus, savukārt dalībai domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” aicina pieteikt vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu skolēnus.

Atbilstoši konkursa nolikumam pieteikšanās dalībai konkursā notiek līdz šā gada 15. oktobrim (ieskaitot). Darbu iesniegšanas termiņš – 11. decembris. Darbu vērtēšanā piedalīsies visi Satversmes tiesas tiesneši. Konkursa uzvarētāji, atzinības raksta saņēmēji un viņu pedagogi tiks aicināti uz apbalvošanas ceremoniju 2019. gada 15. februārī – Satversmes pieņemšanas 97. gadadienā.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele saka: “Turpinot aizsākto tradīciju, arī šogad vēršamies pie skolu jaunatnes, aicinot caur radošajām pašizpausmēm turpināt izzināt valsts pamatlikumu. Būtiski, lai skolās ne tikai tiek parādīta Satversme, bet arī kopā ar skolēniem tā tiek lasīta, apspriesta un diskutēta. Jaunajai paaudzei jau skolas laikā ir jāsāk apzināties un izprast tās Latvijas valsts vērtības, kas nostiprinātās Satversmē. Turklāt ikvienam ir jāzina, ka Latvijas tauta jeb suverēns nolēma sev izveidot valsti, lai nodrošinātu tautas pastāvēšanu un ilgtspēju.”                                       

Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs, kā arī veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu. Konkurss izsludināts, lai pilnveidotu skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstinātu skolēnus ar Satversmes tiesu un skaidrotu tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.

Konkursa nolikumam pielikumā pievienota Satversme un konkursa vērtēšanas kritēriji, kā arī vairāki informatīvi izglītojoši materiāli, kas noderēs gan skolēniem, gan pedagogiem, gan ikvienam interesentam.

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Konkursa nolikuma pielikumi, termiņi, kā arī cita informācija par konkursu būs pieejama Satversmes tiesas mājaslapā sadaļā “Konkurss”.

 

Satversmes tiesas mājaslapa www.satv.tiesa.gov.lv.

Ketija Strazda
Satversmes tiesas priekšsēdētāja palīdze
Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!
67830737, 2620058

Rada un dara: Satversmes tiesa

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu