Vēstures ekspozīcija Cēsīs "Sirdsapziņas ugunskurs"

Vēstures ekspozīcija Cēsīs "Sirdsapziņas ugunskurs" — Latvija 100

Vieta Pils ielā 12, Cēsis

Vēstures ekspozīcija Cēsīs "Sirdsapziņas ugunskurs" — Latvija 100

Datums:23.08.2018 — 31.12.2022

"Sirdsapziņas ugunskurs" ir pastāvīga vēstures ekspozīcija, kas vēsta par kādreizējā Cēsu apriņķa iedzīvotāju pretošanos okupāciju varām no 1940. līdz 1957. gadam un ir pieejama ikvienam interesentam padomju okupācijas laika īslaicīgās aizturēšanas izolatora telpās, Pils ielas 12 pagalmā, Cēsīs.

Latvijas vēstures posms no 1940. līdz 1957. gadam sakrīt ar Cēsu apriņķa pastāvēšanas pēdējo dekādi un tautas vēsturiskajā atmiņā ierakstīts gan kā valstiskuma zaudēšanas, gan padomju un nacistiskās okupācijas varu izraisīto individuālo traģēdiju caurstrāvots laika nogrieznis. Lai sabiedrībai skaidrotu Cēsu apriņķa iedzīvotāju pretošanos okupācijas varām, Cēsīs radīta pastāvīga vēstures ekspozīcija "Sirdsapziņas ugunskurs".

Ekspozīcija ir saturiski bagāta, izglītojoša, mākslinieciski augstvērtīga un multimediāla. Tajā iekļautais vēsturiskais materiāls tiek interpretēts ar individuālu pretošanās stāstu starpniecību un ekspozīcija iekārtota padomju okupācijas laika īslaicīgās aizturēšanas izolatora telpās, kas saglabājušās Cēsu vecpilsētas sirdī, līdzās tūristu iecienītākajiem apskates objektiem.

Latvija 20. gadsimta 40-tajos gados piedzīvoja trīs okupācijas: pirmo padomju okupāciju no 1940. līdz 1941. gadam, nacistisko okupāciju no 1941. līdz 1945. gadam un otro padomju okupāciju 1944./45. gadā, kas ilga līdz 1991. gadam. Visu okupācijas laiku Latvijas tauta, ciešot represijas, izrādīja pretestību totalitārajām varām. Latvijas tautai okupāciju periods bija traumatisks laiks.

20. gadsimtā piedzīvotā okupācijas varu radītā kultūras trauma ir dziļi skārusi Latvijas sabiedrību un vājinājusi tās valstsgribu. Okupācijas traumas sekas joprojām ir Latvijas sabiedrības pilnvērtīgas attīstības un līdz ar to arī valstsgribas stiprināšanas šķēršļi, jo indivīdi mūsdienās ne vienmēr prot tās atpazīt un līdz ar to nespēj izskaust.

Lai mūsdienu sabiedrība kļūtu vērīgāka un it īpaši jaunā paaudze labāk spētu izprast šo nepatīkamo mantojuma daļu, ir ļoti svarīgi skaidrot un pievērst uzmanību tam, kā veidojās minētā kultūras trauma, kā tā skāra indivīdus, vai un kā ietekmēja viņu vērtību sistēmu un mainīja uzvedības modeļus. Vērtīgs līdzeklis valstsgribas stiprināšanai ir vēstures liecību par valstiskuma aizsargāšanu pieejamības nodrošināšana. Ar mantojuma interpretācijas starpniecību skaidrojot pagātni caur kādā konkrētā vēsturiskā notikumā iesaistīta indivīda pieredzi, ir iespējams veiksmīgi komunicēt ar vēsturiskas ekspozīcijas apmeklētāju un sniegt rosinošu vērtīgas informācijas devu.

Ekspozīcija pieejama latviešu, angļu, krievu, vācu valodās un Pils ielā 12, Cēsīs atvērta apmeklētājiem no trešdienas līdz piektdienai 11.00-19.00 un sestdienās, svētdienās 12.00-20.00.

Ekspozīcijas "Sirdsapziņas ugunskurs" izveide ir Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrības iniciatīva un represēto dāvana Latvijai valsts simtgadē. Tās izveidi atbalstīja Kultūras ministrija, Iekšlietu ministrija, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Valmieras novada fonds, Konrāda Adenauera fonds, Cēsu novada pašvaldība un vēl deviņas novadu pašvaldības, kas mūsdienās atrodas kādreizējā  Cēsu apriņķa teritorijā: Amatas, Ērgļu, Jaunpiebalgas, Madonas, Smiltenes, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas, kā arī privātie ziedotāji un sponsori.

Ekspozīcijas ideju un saturu izveidoja kuratore Elīna Kalniņa sadarbībā ar vēstures konsultantiem, okupācijas vēstures pētniekiem, vēsturniekiem Inesi Dreimani un Zigmāru Turčinski. Ekspozīcijas mākslinieki - Krista un Reinis Dzudzilo.

 

SAISTĪTIE RAKSTI:
Tapis video ieskats ekspozīcijā "Sirdsapziņas ugunskurs" | 21.03.2019.

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu