Visas Latvijas publiskās bibliotēkas saņems Latvijas valsts simtgadei veltītu izdevumu

20.12.2021.

Noslēdzoties Latvijas valsts simtgades programmai, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja komanda sagatavojusi izdevumu "Latvijas valsts simtgade: pašu radīts un radāms stāsts". Ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) starpniecību tā drukātā versija nokļūs visās 764 publiskajās bibliotēkās Latvijā.

Foto: Ģirts Raģelis

Grāmata "Latvijas valsts simtgade: pašu radīts un radāms stāsts" ir pieejama drukātā un elektroniskā formātā. Tajā informatīvi piesātinātā, vizuāli bagātā un emocionāli uzrunājošā veidā izstāstīts stāsts par Latvijas valsts simtgades programmas norisi Latvijā un pasaulē, aptverot piecu gadu ciklu no 2017. līdz 2021. gadam. Izdevumā iekļauta informācija par Latvijas valsts simtgades svinību idejas tapšanu, organizatorisko struktūru un koncepciju, kā arī apskatīti programmas atslēgas notikumi un iniciatīvas un izceltas simtgades svinību ietvaros radītās paliekošās vērtības.

"Gatavojot valsts simtgades programmas noslēguma ziņojumu, apkopojām notikušo, pārskatot dokumentus, mājaslapas, informatīvos materiālus, publikācijas, un pārlūkojām savas atmiņas par aizvadītajos gados sastaptiem cilvēkiem, rosinošām domām un atrastām atziņām, arī par piedzīvotajiem kurioziem un darbā gūto iedvesmojošo enerģiju. Lai sniegtu lasītājam draudzīgu ieskatu par šo nozīmīgo notikumu, izveidota grāmata, kas noderēs gan siltām atmiņām vai pētnieciskos darbus rakstot, gan nākamos apaļos valsts svētkus svinot un ikdienā turpinot veidot mūsu valsti. Grāmata ir paldies ikvienam, kurš pielicis roku Latvijas valsts pirmās simtgades svinēšanā," stāsta Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja p. i. Ilze Tormane-Kļaviņa.

2021, gada 17. decembrī Latvijas valsts simtgades biroja komanda grāmatu "Latvijas valsts simtgade: pašu radīts un radāms stāsts" uzdāvināja Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ievietošanai Tautas grāmatu plauktā. Tāpat ar LNB starpniecību jau šogad izdevums drukātā versijā uzsācis ceļu uz vairākiem Latvijas reģioniem un 2022. gada sākumā nokļūs visu publisko bibliotēku krājumos un būs pieejams ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Foto: Ģirts Raģelis

"Latvijas Nacionālā bibliotēka ir gandarīta par sadarbību ar Latvijas valsts simtgades biroju teju piecu gadu garumā – gan sadarbojoties, gan uzņemot biroju LNB ēkā. Šajā laikā kopā rīkoti dažāda mēroga daudzveidīgi pasākumi un īstenota virkne jēgpilnu un priekpilnu projektu. Mums ir sevišķs prieks, ka grāmata, kurā apkopots Latvijas valsts simtgades kontekstā paveiktais, ieguls Gaismas pils Tautas grāmatu plauktā un bibliotēkās visā Latvijā un stāstīs par kopīgajiem labajiem darbiem arī nākamajām paaudzēm," tā LNB Komunikācijas departamenta direktore Ieva Gundare.

Grāmata "Latvijas valsts simtgade: pašu radīts un radāms stāsts" nodrukāta ierobežotā skaitā un nebūs pieejama tirdzniecībā, tā paredzēta tikai bezmaksas pieejai bibliotēkās.

Foto: Ģirts Raģelis

Izdevuma elektroniskā versija pie lasītājiem nonāca Latvijas 103. dzimšanas dienā, 2021. gada 18. novembrī, un pieejama Latvijas valsts simtgades digitālajā platformā: lv100.lv/jaunumi/simtgades-izdevums/

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu