Ieteikumi pasākumu rīkotājiem

Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai

Labklājības ministrijas uzdevumā Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO izstrādājusi Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai. Vadlīnijas var kalpot kā palīgmateriāls ES fondu atbalstīto projektu īstenotājiem, valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu pieejamības audita veicējiem, valsts un pašvaldību pakalpojumu sniedzējiem, Latvijas valsts simtgades pasākumu organizētājiem, arhitektiem, inženieriem, celtniekiem, būvdarbu vadītājiem, būvvalžu un pašvaldību darbiniekiem, ēku īpašniekiem, politikas veidotājiem un īstenotājiem, un ikvienam, kam interesē jautājumi, kas saistīti ar pieejamas apkārtējās vides izveidi. Vadlīnijās sniegto ieteikumu ievērošana veicinās tādu būvvides objektu izveidi, kas ir droši un ērti ikvienam, arī cilvēkiem ar pārvietošanās ierobežojumiem, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgas iespējas visiem iedzīvotājiem veikt visas ikdienas dzīves aktivitātes un iekļauties sabiedrībā.

Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai (pdf)

 

Ieteikumi vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai

Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir jābūt iespējai piedalīties un kļūt par Latvijas valsts simtgades svinību notikumu veidotāju. Pieejamība un nediskriminācija ir viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem Latvijas valsts simtgades pasākumu sagatavošanā un norisē. Lai novērstu jebkādu diskrimināciju, organizatoram ir jāveic atbilstoši pasākumi, un jo īpaši ir jāņem vērā pieejamības nodrošināšana personām ar invaliditāti. Labklājības ministrija ir izstrādājusi vadlīnijas pasākumu organizatoriem vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai, un sabiedrības iekļaušanai.

Vadlīnijas: Vides un informācijas pieejamības nodrošināšana un sabiedrības iekļaušana (pdf)

 

Ieteikumi kā padarīt biroju videi draudzīgāku

Vides organizācija “homo ecos:” aicina valsts Latvijas simtgades svētku rīkotājus būt videi draudzīgiem un pārdomāti organizēt darbu birojā, lai tādā veidā samazinātu patēriņu un saudzētu dabas resursus, kā arī optimizētu biroja uzturēšanas izdevumus.

Ieteikumi kā pārdomāti un videi draudzīgi organizēt darbu birojā

  

Rokasgrāmata videi draudzīga pasākuma organizēšanai

Biedrības „homo ecos:” izveidojusi rokasgrāmatu videi draudzīgu pasākumu organizēšanai. Rokasgrāmatā galvenokārt skatīta vides ilgtspējība, aicinot rīkoties tā, lai mūsu paaudzes dzīvesveids neapdraudētu nākamo paaudžu iespējas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Aicinām rīkoties videi draudzīgi ikvienu, bet jo īpaši pasākumu organizatorus — valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekus, komercsektora un nevalstisko organizāciju pārstāvjus —, cilvēkus, kuri rada pasākumu vidi. 

Rokasgrāmata videi draudzīga pasākuma organizēšanai (pdf)

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu