Programma

Latvijas valsts simtgades svinības ir iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju.
Ikvienam Latvijas cilvēkam ir iespēja piedalīties un kļūt par šī vēsturiski unikālā notikuma līdzveidotāju.

LV100 programma 2019. Varonības un valsts veidošanas gads (pdf)

LV100 programmas notikumu izlase | 2019 (pdf):

DIGITĀLI JANVĀRIS | FEBRUĀRIS | MARTS | APRĪLIS

LV100 programmas notikumu izlase | 2018 (pdf)

LV100 programmas pirmā gada rezultāti | 08.05.2018. Papildu informācija

 

 
Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas programma

Programma izstrādāta, lai godam un cienīgi, lepni un priecīgi atzīmētu un svinētu Latvijas valsts simto gadadienu. Svētku programma tiek veidota kā atvērts ietvars sabiedrības aktīvai un radošai līdzdarbībai valsts simtgades svinību sagatavošanā un rīkošanā.

Svētku programma ir veidota kā procesu un pasākumu kopums laika periodam no 2017.gada līdz 2021.gadam, lai pavērtu iespējas padziļināt mūsu iedzīvotāju izpratni par Latvijas valstiskuma būtību, tā tapšanas vēsturi un priekšnoteikumiem, notikumiem un personībām, kas veidojušas Latvijas valsti, kā arī apzināties savu lomu un atbildību Latvijas mantojuma saglabāšanā un nākotnes Latvijas veidošanā.

Lai padarītu Latvijas valsts simtgades svinības tuvas un saprotamas katram, kas jūtas piederīgas Latvijai, svinību norise tiek veidota, izmantojot kā analoģiju ikvienam labi pazīstamo dzimšanas dienas svinību rituālu, kas sastāv no piecām savstarpēji saistītām un papildinošām daļām (norišu cikliem):

1. Latvijas ciltstēvi un ciltsmātes: metafora, kas aicina izzināt savas dzimtas vēsturi un vienlaikus celt godā spilgtas personības, kas dažādās nozarēs un laikos ir devušas nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts veidošanā.

2. Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi: tas veltīts trīs laika dimensijām – pagātnei, tagadnei un nākotnei, aicinot atskatīties uz Latvijas valsts tapšanas ceļiem un līkločiem tuvākā un tālākā pagātnē; izvērtēt tagadnes ieguvumus un resursus un kopīgi plānot nākotnes Latviju.

3. Latvijas draugi un kaimiņi: tas veltīts Latvijas draugiem un kaimiņiem, kas Latvijas valsts tapšanas ceļā spēlējuši nozīmīgu lomu, ar kuriem jāveido atvērtas un lietišķas attiecības un kuri ar savu atbalstu, padomu un palīdzīgu roku vienmēr ir blakus.

4. Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana: tas veltīts dzimšanas dienas gaviļnieces – Latvijas vides sakopšanai un rotāšanai, kā arī dāvanu un cienasta gatavošanai.

5. Latvijas dzimšanas diena un dāvanu pasniegšana: tas veltīts dzimšanas dienas svinībām, kad notiek kopā sanākšana, uzgavilēšana jubilāram un dāvanu pasniegšana.

 

LATVIJAS VALSTS SIMTGADES PROGRAMMAS FINANSĒJUMA SADALĪJUMS

LATVIJAS VALSTS SIMTGADES PROGRAMMAS FINANSĒJUMS UN NORIŠU KRITĒRIJI

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS „PAR LATVIJAS VALSTS SIMTGADES SVINĪBU PASĀKUMU PLĀNU 2017. – 2021. GADAM”

LATVIJAS VALSTS SIMTGADES SVINĪBU NACIONĀLAIS PASĀKUMU PLĀNS 2017-2021

LATVIJAS VALSTS SIMTGADES SVINĪBU SAGATAVOŠANAS PROGRAMMA

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu